Účtovnícke službyÚčtovnícke službyÚčtovnícke služby

Kontakt

Pelican s.r.o.

 Zámocká 22, 811 01 Bratislava

tel./fax: +421 2 5441 4444
mobil:   +421 905 694 597, +421 948 044 188
e-mail:  pelican @ pelicanporadi.sk

IČO: 35 773 979
DIČ: 2021 505 409
IČ DPH: SK2021505409

Banka: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Č. účtu: 262 172 6313, kód banky: 1100
IBAN: SK64 1100 0000 0026 2172 6313
SWIFT kód: TATR SK BX

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Bratislava I. vložka č. 19746/B dňa 7.9.1999