Účtovnícke službyÚčtovnícke službyÚčtovnícke služby

Systém práce

Prístup ku klientom

Pre každého z našich klientov je dôležité, aby sme presne pochopili jeho potreby a podľa toho k nemu pristupovali. V širokom spektre možností sme potom schopní rozhodnúť, ako klientovi poskytnúť čo najefektívnejšie poradenstvo. Pretože sa nesústredíme len na samotné účtovníctvo, sme schopní poskytnúť aj mnohé ďalšie daňové a ekonomické súvislosti. S každým klientom máme podpísanú zmluvu, v ktorej máme určené špecifické podmienky po vzájomnej dohode.

Systém práce

Spôsob, akým poskytujeme naše služby, sa vyvinul na základe viacročných skúseností, ktoré prispeli k väčšej efektivite, pružnejšiemu a transparentnejšiemu procesu spracovania požiadaviek klienta.

Pre subdodávateľské spracovanie účtovníctva je dôležitá presná evidencia dokladov. Naši klienti majú k dispozícii vzor preberacieho protokolu, na základe ktorého nám odovzdajú doklady. Pri samotnom preberaní kontrolujeme ich formálnu správnosť, aby sme klienta upozornili na neúplné alebo chýbajúce doklady.

Pri spracovaní dokladov potom informujeme klienta na prípadné nedostatky, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Po spracovaní kalendárneho štvrťroka pozývame klientov na predbežnú uzávierku, na ktorej zhrnieme aktuálne výsledky a zhodnotíme spoluprácu.

Pred celkovou ročnou uzávierkou účtovníctva prejde celá práca dvojstupňovou kontrolou, pri ktorej uzatvárame účtovné knihy a pripravujeme dokumentáciu na prípadnú daňovú kontrolu.

Konzultácie poskytujeme na základe rezervácie termínu na našej recepcii a upresnenia problematiky, ktorá má byť konzultovaná.
Ak sa pri konzultácii alebo pri samotnom účtovaní vyskytne zložitejší problém, konzultujeme ho s daňovým poradcom a výsledok poskytneme klientovi.

Poistenie

Aj keď systém internej kontroly našej práce je viacstupňový, a v našej histórii sme nemali vážnejšie nedostatky pri daňových kontrolách, sme poistení voči chybám, ktoré by sme spôsobili našou prácou do sumy 16.600,- €.