Účtovnícke službyÚčtovnícke službyÚčtovnícke služby

O spoločnosti

Sme spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti podpory podnikania, špeciálne v oblasti daní, účtovníctva a miezd. Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie účtovných služieb pre právnické osoby, fyzické osoby, ako aj pre tých, ktorí podnikajú na základe iného ako živnostenského zákona (lekári, právnici, umelci...). Vašich zamestnancov radi zaškolíme ako správne pripravovať podklady pre rýchle a efektívne spracovanie Vášho účtovníctva.

Našim klientom poskytujeme aj poradenské služby v uvedených oblastiach, vedenie mzdovej agendy, poskytujeme služby súvisiace so zakladaním a registrovaním nových spoločností a poskytujeme virtuálne sídlo.

Kladieme si za cieľ pristupovať k poskytovaniu našich služieb individuálne a komplexne. Je pre nás dôležité rozumieť potrebám našich klientov a získať si tak ich dôveru práve v týchto citlivých oblastiach, ako je účtovníctvo a daňové a ekonomické poradenstvo. Preto naše služby stále dopĺňame a snažíme sa ich skvalitňovať na základe získaných skúseností a požiadaviek klientov.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Ing. Peter Vaňúr        
konateľ Pelican s.r.o.