Účtovnícke službyÚčtovnícke službyÚčtovnícke služby

Založenie spoločnosti a zmeny v OR

Pri poskytovaní tejto služby Vás zastúpime v celom procese vzniku a registrácie spoločnosti. Náš postup je overený a založený na efektívnom procese tak, aby sme minimalizovali Váš čas a náklady potrebné na založenie.

Klient podpíše na začiatku záväznú objednávku s úplnou špecifikáciou, s určením termínu ukončenia registrácie spoločnosti, celkovej ceny a potrebných dokumentov pre vznik spoločnosti. V nasledujúcom kroku podpíše plnú moc na zastupovanie počas celého procesu vzniku spoločnosti.

My pripravíme všetky potrebné dokumenty potrebné pre vznik spoločnosti, zabezpečíme ich obsahovú a formálnu správnosť a doručíme po pripomienkach klienta príslušnému úradu v požadovaných termínoch.

Po vydaní výpisu z Obchodného registra, prípadne iných registračných dokumentov zabezpečíme registráciu na príslušnom Daňovom úrade pre daň z príjmu, prípadne iných daní. Po ukončení registrácie sú originály všetkých dokumentov odovzdané klientovi.

V prípade zápisu zmien v obchodných spoločnostiach je proces obdobný.