Účtovnícke službyÚčtovnícke službyÚčtovnícke služby

Účtovné a daňové poradenstvo

 V snahe skvalitniť rozhodovacie procesy a uľahčiť riadenie Vášho podnikania Vám ponúkame aj nasledovné služby:

  • vypracovanie analýz a podkladov k žiadosti o úver
  • sprostredkovanie služieb audítora a daňového poradcu
  • zastupovanie pri jednaní s úradmi
  • poradenstvo pri likvidácii alebo zlučovaní spoločností