Účtovnícke službyÚčtovnícke službyÚčtovnícke služby

Mzdy a personalistika

Poskytujeme komplexné služby ohľadom spracovania miezd a personalistiky tak, aby naši klienti mali s nimi čo najmenej starostí a mohli sa plne venovať svojmu podnikaniu.

V našom tíme máme preto personalistku - mzdovú účtovníčku, ktorá s klientom komunikuje od zhromaždenia podkladov pre zúčtovanie miezd, prípadného doplnenia informácií, až po odovzdanie hotovej práce.

Personalistka spracuje podklady od klienta, vyhotoví mzdy a všetky potrebné výstupy, ktoré klient potrebuje predkladať príslušným úradom.

Všetky uvedené podklady v určených termínoch distribuujeme v zmysle nariadenia Europskej únie - GDPR.