Účtovnícke službyÚčtovnícke službyÚčtovnícke služby

Aktuality

Informácie o elektronickej komunikácii v poštových zásielkach aj na úradoch

01.12.2018

Pokiaľ ste fyzickou osobou - podnikateľom a stále ste sa nezaregistrovali na elektronickú komunikáciu s daňovým úradom, mali by ste tak učiniť čo najskôr.

Povinnosť na elektronickú komunikáciu s daňovým úradom nadobudla účinnosť k 1. 7. 2018, no to neznamená, že k tomuto dátumu bolo nutné byť registrovaný na elektronickú komunikáciu s daňovým úradom. Registrovaný na elektronickú komunikáciu musíte byť k dátumu, v ktorom sa chystáte komunikovať s finančnou správou. To znamená, že pokiaľ plánujete podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, tak vaša povinnosť vzniká pred podaním daňového priznania ( t. j. k 31. 01. 2019).

Finančná správa opäť posilňuje informovanosť o elektronickej komunikácii. Fyzickým osobám podnikateľom posiela listy s výzvou na registráciu. Informácie o elektronickej komunikácii distribuuje aj v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR na klientske centrá a okresné úrady.

Finančná správa pripravila ďalšie proklientske opatrenia, aby podporila registráciu na povinnú elektronickú komunikáciu. Daňové úrady v týchto dňoch rozosielajú listové upozornenia, v ktorých vyzývajú na registráciu. Súčasťou zásielky je aj leták o elektronickej komunikácii a podávaní dokumentov prostredníctvom portálu. Takúto zásielku dostane každá fyzická osoba, ktorá za rok 2017 podala daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, a fyzické osoby, ktoré v tomto roku podali daňové priznanie k dani z príjmu typ B papierovo a zatiaľ nemajú aktívnu schránku na portáli. Celkovo takýmto spôsobom finančná správa osloví viac ako 50 000 daňových subjektov.

V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR finančná správa distribuuje aj letáky o elektronickej komunikácii a podávaní dokumentov na všetky klientske centrá a okresné úrady. Celkovo budú praktické informácie o elektronickej komunikácii umiestnené nielen na pobočkách daňových úradov finančnej správy, ale rovnako aj v 78 lokalitách klientskych centier/okresných úradov Ministerstva vnútra SR po celom Slovensku. Ministerstvo vnútra SR vyjadrilo ochotu pokračovať v nastavenej spolupráci aj v novom roku, až do marca.

Subjekty bude finančná správa prostredníctvom daňových úradov a call centra oslovovať počas prvých mesiacov nového roka aj telefonicky.

Cieľom spomínaných aktivít je podporiť priebežnú registráciu daňových subjektov, v snahe vyhnúť sa v čo najväčšej miere registrujúcim sa na poslednú chvíľu - v posledných marcových dňoch. Fyzické osoby podnikatelia, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť elektronickej komunikácie, by už viac nemali odkladať registráciu a autorizáciu na portáli finančnej správy. Na papierové podanie už nebude možné prihliadať a blížia sa dôležité termíny. Už v januári 2019 ide o termín pre podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, v marci pre podanie daňového priznania k dani z príjmu.

Aktuálne je na elektronickú komunikáciu s finančnou správou zaregistrovaných už 588 734 daňových subjektov. Koncom roka 2017 ich bolo približne 370 000.